שלחו לחבר

בחינה במועד מיוחד בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

 

לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

בקורס זה אושרה בחינה במועד מיוחד שתתקיים ביום ראשון בתאריך 31.10.2021 בשעה 09:00.

השתתפות בבחינה תאושר אך ורק לסטודנטים שניגשו למועד בחינה אחד בלבד ונכשלו או שלא ניגשו לבחינה כלל.

המעוניינים להצטרף לבחינה מתבקשים  לשלוח מייל לכתובת: economics.student@biu.ac.il

עד לתאריך 14/10/21.

בבקשה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, באיזה בחינה מדובר (שם הקורס ומספר מלא של הקורס)

מי שכבר הגיש בקשה וקיבל אישור- אין צורך לשלוח בקשה חוזרת.

תאריך עדכון אחרון : 13/10/2021