שלחו לחבר

הודעה בדבר מפגשים בקבוצות הסמינריונים - תארים ראשון ושני - תשפ"ב

 

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקבוצות סמינריונים בתארים ראשון ושני בתשפ"ב במחלקה לכלכלה,

כרגע לא יתקיימו מפגשי סמינריון.

כל מרצה ישלח מועד למפגש שיתקיים באופן פרונטלי או בזום בהמשך, והמועדים יפורסמו גם באתר

המחלקה לכלכלה בלוח המודעות; עליכם לעקוב אחרי הפרסומים.

תאריך עדכון אחרון : 07/10/2021