שלחו לחבר

מתווה הלימודים בשנה"ל תשפ"ב – 4.10.2021

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, מצ"ב אגרת הכוללת מידע בנושא מתווה הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ב
ומידע חשוב נוסף בנושאים מנהליים שונים.

תאריך עדכון אחרון : 05/10/2021