שלחו לחבר

מועד מיוחד בקורס 66-1921-01 "יסודות חשבונאות ב"

לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס יסודות חשבו' ב', 66-1921-01,

בקורס זה אושרה בחינה במועד מיוחד שתתקיים ביום ראשון 3/10/21 בשעה 9:00.

השתתפות בבחינה תאושר אך ורק לסטודנטים שניגשו למועד בחינה אחד בלבד ונכשלו או שלא ניגשו לבחינה כלל.

המעוניינים להצטרף לבחינה יש לשלוח מייל לכתובת: economics.student@biu.ac.il

עד לתאריך 19/9.

בבקשה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, באיזה בחינה מדובר (פרטי הבחינה שם הקורס ומספר מלא של הקורס)

מי שכבר הגיש בקשה וקיבל אישור- אין צורך לשלוח בקשה חוזרת.

 

בהצלחה

מזכירות הסטודנטים

תאריך עדכון אחרון : 14/09/2021