שלחו לחבר

שינוי מיקום בקורס קיץ מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12

 

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס קורס הקיץ מקרו כלכלה ב'  (66-202-11/12)

הקורס יילמד דרך הזום ולא בבניין 504 חדר 4, כמו שמצוין בחוברת הקיץ.

תאריך עדכון אחרון : 24/08/2021