שלחו לחבר

קורס חוזר בסמסטר קיץ - מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12

 

לידיעת הסטודנטים שנרשמו לקורס חוזר בסמסטר קיץ - מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12,

הקורס יתקיים במועדיו כפי שמצוין בהודעה בדבר הקורסים החוזרים בסמסטר קיץ.

הקורס היה אמור להיות פרונטלי, אבל הוחלט שיילמד בזום, את הקישור ניתן יהיה לראות

באתר המודל של הקורס.

תאריך עדכון אחרון : 23/08/2021