שלחו לחבר

הודעה בקשר לקורסים החוזרים בסמסטר קיץ תשפ"א

 

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורסים החוזרים בסמסטר קיץ 

66-201-11/12 מקרו כלכלה א'

66-213-11/12 תורת המחירים א'

66-281-11/12 חשבונאות ביניים א'

הקורסים מתקיימים כמתוכנן במיקום שמפורסם בחוברת קורסי הקיץ.

תאריך עדכון אחרון : 09/08/2021