שלחו לחבר

לידיעת הסטודנטים שטרם השיגו ציון עובר בקורס חשבונאות ביניים א' 66-281-01/02

 

המחלקה נערכת לפתיחת הקורס "חשבונאות ביניים א' " 66-281-01/02 בקיץ.

פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.

אנו נשלח הודעה על מועדי תקופת הקורס בהמשך, כאשר בתחילת חודש אוגוסט נדע אם הקורס אכן ייפתח.

סטודנט שנבחן במועד אחד בלבד בקורס זה:

אם תתקיים ממילא בחינה נוספת בקורס (שנכתבה עבור סטודנט שזכאי על פי נהלי האוניברסיטה),

יוכל להצטרף ולהיבחן באותה בחינה.

אם לא תתקיים בחינה נוספת בקורס, ניתן יהיה לנצל מועד אחד בלבד יחד עם נבחני קורס הקיץ (אם ייפתח),

או להירשם לקורס הקיץ ולהיות זכאי לשני מועדי בחינה.

אם לא ייפתח קורס קיץ, יוכל להצטרף למועד בחינה אחד בלבד בשנה הבאה או להירשם מחדש לקורס ולנצל

שני מועדי בחינה.

סטודנט שנבחן פעמיים בקורס זה והציון האחרון שלו אינו ציון עובר: 

יצטרך להירשם מחדש לקורס, או במסגרת קורס קיץ, או בשנה הבאה.

תאריך עדכון אחרון : 18/04/2021