מועד ג' לסטודנטים שלא ניגשו למועדי א'

שלחו לחבר

סטודנטים שלא מימשו את זכאותם להבחן בבחינות סמסטר א' בגלל בידוד, מחלת קורונה והם הורים לילדים קטנים בזמן סגר (3.1.2021-19.2.2021),

רשאים להגיש בקשה למועד ג' דרך פניה מנהלית במערכת אינ-בר לאחר פרסום ציוני מועד ב'.

יש לצרף לפניה המנהלית את המסמכים המתאימים שבגינם נעדרתם מהבחינה:

- סטודנטים ששהו בבידוד,  יצרפו אישור רשמי ממשרד הבריאות המעיד על כניסתם לבידוד

- חולי קורונה יצרפו אישור רשמי ממשרד הבריאות ואישור מרופא משפחה המציין את ימי המחלה

- סטודנטים שהם הורים לילדים קטנים יצרפו צילום של ספח ת"ז המעיד על כך שהינם הורים לילדים קטנים.

תאריך עדכון אחרון : 10/03/2021