רישום לקבוצת סמינריון בכלכלה 66-402-01 של ד"ר שירי אלון עירון

שלחו לחבר

לידיעת הסטודנטים בשנה שלישית

בסמסטר ב' תשפ"א תיפתח קבוצה נוספת של סמינריון בכלכלה 66-402-01 המרצה ד"ר שירי אלון-עירון.

ע"פ אישור מיוחד שהתקבל מראש המחלקה, ניתן להירשם לסמינריון בכלכלה במקביל לקורס מבוא לאקונומטריקה ב' בסמסטר ב'

ולכן קבוצה זו מיועדת לסטודנטים בשנה השלישית של התואר, שרשומים בפעם ראשונה בתשפ"א לקורסי מבוא לאקנומטריקה א' + ב' (66-236 + 66-237)

ויישומי מחשב באקונומטריקה (66-238) וטרם נרשמו לסמינריון 66-402.

 

סטודנט העומד בתנאים שצויינו מתבקש לשלוח בקשה לרישום למייל: Economics.Student@biu.ac.il

הכוללת פרטים מזהים: שם מלא ומספר תעודת זהות.

תאריך עדכון אחרון : 23/02/2021