ממוצעי ציונים - המחלקה לכלכלה

שלחו לחבר

לסטודנטים שלום וברכה,

המרצים מודעים להנחיית סגן הרקטור בנוגע לציוני הבחינות בסמסטר א':

"ממוצע בקורס פלוני לא יהיה נמוך ביותר מ-3 נקודות מממוצע הבחינות באותו קורס בשלוש השנים האחרונות.

אם אחת משלוש השנים האחרונות התקיימה בתקופת הקורונה, ובאותה שנה נרשם ממוצע גבוה באופן בלתי סביר

ביחס לשנתיים הנוספות, ניתן להתעלם מהציון בשנת הקורונה, ולבסס את הממוצע על שלוש השנים הקודמות הרלוונטיות".

לפני פרסום ציוני הבחינות, המרצים מקבלים את הנתונים הנדרשים כדי שיוכלו לפרסם ציונים בהתאם להנחייה.

הציונים שמפורסמים עומדים בהנחיות.

מאחלים לכם הצלחה בבחינות והנאה מהלימודים.

תאריך עדכון אחרון : 02/02/2021