הנחיות בנושא בחינות מקוונות במערכת המודל

שלחו לחבר

לסטודנטים שלום רב,

מצ"ב מכתבו של פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור, ובו כל המידע וההנחיות בנושא בחינות מקוונות במערכת המודל.
אנא קראו את המכתב ואת כל ההנחיות המצורפות אליו, הן חשובות ביותר עבורכם.

תאריך עדכון אחרון : 05/01/2021