לידיעת הסטודנטים המסיימים שנה שלישית ומעוניינים להגיש בקשה לזכאות לתואר

לידיעת הסטודנטים המסיימים שנה שלישית ומעוניינים להגיש בקשה לזכאות לתואר

להלן קישור לאתר משרד הרשם, בנוגע להגשת בקשה לזכאות לתואר

https://stuad.biu.ac.il/misrad-rasham

בברכת הצלחה,