לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לפייתון לכלכלנים 66-862-01 של ד"ר אביחי שניר

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לפייתון לכלכלנים 66-862-01 של ד"ר אביחי שניר

השיעור הראשון יתקיים בתאריך 21/10/20

ומועדי יתר השיעורים יתפרסמו בהמשך במודל.