לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס נושאים מתקדמים במימון 66-625-01 של ד"ר אפרת שוסט

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס נושאים מתקדמים במימון 66-625-01 של ד"ר אפרת שוסט

השיעור הראשון יתקיים ביום רביעי 21/10/20

מועדי יתר השיעורים יפורסמו במודל