מועדי תקופת השינויים לשנה"ל תשפ"א

להן הקישור:

https://stuad.biu.ac.il/node/3895