סגירת הרשמה לתואר ראשון במחלקה לכלכלה

הגשת מועמדות לתואר ראשון במחלקה לכלכלה לשנה"ל תשפ"א,

תתאפשר עד לתאריך 14 באוקטובר בלבד.