מכתב מהנהלת האוניברסיטה 10.9.2020

שלחו לחבר

המכתב

 

בהמשך למכתב זה מהנהלת האוניברסיטה על אופי הלימודים של קורסי שנה א',

במחלקה לכלכלה עדיין לא ברור כמה מקורסי שנה א' יילמדו פרונטלית בקמפוס.

הודעה תפורסם לפני תחילת שנת הלימודים.