שינויים בקורסים - שנה ג' בתואר

שלחו לחבר

לסטודנטים שלום רב,

לקראת הרישום לקורסי שנה ג' שייפתח ביום חמישי 10.9.2020, אנחנו מבקשים לעדכן אתכם על

שינויים בקורסי הבחירה:

 

הקורס כלכלת עבודה (66-501-01) יתקיים בסמסטר א', ימי שני בין השעות 12-14.

את הקורס ילמד ד"ר אבי טילמן.

 

הקורס כלכלת חינוך (66-502-01) לא יתקיים.

 

במקומו יתקיים קורס בחירה צמיחה כלכלית לב.א. (66-508-01) ע"י מר צבי אורבך.

 

הקורס עדיין לא מעודכן באינ-בר. המועד המתוכנן שלו הוא סמסטר א', ימי שלישי בין השעות 12-14.

אם הקורס לא יופיע במערכת אינ-בר ביום חמישי, תוכלו להירשם אליו בהמשך דרך מזכירות המחלקה

או בתקופת השינויים.

סטודנט שמעוניין להירשם לקורס מתבקש להשאיר את משבצת הזמן של ימי שלישי 12-14 בסמסטר א'

פנויה.

 

אנו מאחלים לכם הצלחה ולימודים פוריים!