נוהל בקשה להסבת ציון מספרי לציון ״עובר״ מילולי, לשנת הלימודים תש״פ (בתקופת משבר הקורונה)

לפרטים

 

שימו לב: ניתן לעשות זאת אך ורק החל מתאריך 1.10.2020