תאריכי הבחינות במועד מיוחד

לידיעת הסטודנטים שנרשמו לבחינה במועד מיוחד בקורסים:

מבוא לכלכלה מקרו 66-102 של ד"ר שרית גולדנר (שנה א')

תורת המחירים ב' 66-214 של פרופ' אבי וייס (שנה ב')

הבחינות יתקיימו ביום חמישי, 24.9.2020 בשעה 9:00.

תאריך לבחינה בקורס מקרו כלכלה ב' 66-202 של ד"ר נתן גולדשטיין,

עדיין לא נקבע. 

הודעה על תאריך הבחינה תתפרסם בהמשך.

 

המבחן יהיה מקוון.