לידיעת הסטודנטים המתחילים שנה שלישית בתשפ"א במסלולים כלכלה-מנהל עסקים וכלכלה מורחב

לידיעת הסטודנטים המתחילים שנה שלישית בתשפ"א במסלולים כלכלה-מנהל עסקים וכלכלה מורחב

בשנה"ל תשפ"א יתקיים בקבוצה א' של קורסי הבחירה קורס אחד:

שוקי הון וכלים פיננסיים ב' 66-358 של ד"ר אמנון שרייבר (קורס בהיקף 1.5 נק"ז)

לסטודנטים במסלול כלכלה-מנהל עסקים שמעוניינים בקורס אחר, 

נאפשר להירשם לקורס בחירה אחד נוסף מקב' ב' (בהיקף 1.0 נק"ז)  וכן לקורס מבוא לפייתון 66-862-01

(בהיקף 0.5 נק"ז)  וכך יוכלו להשלים את קורס הבחירה הנדרש מקבוצה א'.

לחלופין, ניתן להירשם לשני קורסי בחירה נוספים מקבוצה ב' (2.0 נק"ז, שהם 0.5 נק"ז מעבר למכסה הנדרשת במחלקה).

סטודנטים במסלול כלכלה מורחב החייבים בשני קורסי בחירה מקבוצה א'

יוכלו להירשם לקורס בחירה אחד נוסף מקב' ב' (בהיקף 1.0 נק"ז)  וכן לקורס מבוא לפייתון 66-862-01

(בהיקף 0.5 נק"ז) 

או להירשם לשני קורסי בחירה נוספים מקבוצה ב' (2.0 נק"ז, שהם 0.5 נק"ז מעבר למכסה הנדרשת במחלקה).

סטודנט שירצה להירשם לקורסים ישלח מייל לכתובת  Economics.Student@biu.ac.il   עם פרטי הקורסים המבוקשים, ואנו נבצע את הרישום עבורו.

מסיבות טכניות לא יתאפשר לבצע את הרישום ע"י הסטודנט כי אין אפשרות להזין במערכת אינ-בר את המצב החלופי הזה.

מבוקש לשלוח את המייל לאחר שתבצעו באינ-בר רישום לקורסים וכן מבוקש לוודא שלא נוצרת חפיפה עם קורסים אחרים.

במקרה של חפיפה – הרישום לא יאושר.