ביטול קורס קיץ מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12 בשנת הלימודים תש"פ

לידיעת הסטודנטים שלמדו בשנת תש"פ בשנה ב' של התואר בכלכלה, השנה,

עקב סיבות טכניות, קורס הקיץ מקרו כלכלה ב' 66-202-11/12 לא יתקיים.