ביטול קורס קיץ מבוא לכלכלה מקרו 66-102-11/12 בשנת הלימודים תש"פ

לידיעת הסטודנטים שלמדו בשנת תש"פ בשנה א' של התואר בכלכלה, השנה,

עקב סיבות טכניות, קורס הקיץ מבוא לכלכלה מקרו 66-102-11/12 לא יתקיים.