קול קורא ע"ש גולדה מאיר למלגות לקידום נשים לתארים מתקדמים לביצוע שת"פ מחקרי בין אקדמיה לתעשייה ולמגזר העסקי

לידיעת הסטודנטים הלומדים בתארים מתקדמים, להלן מצורף קול קורא למלגות

המיועדות לסטודנטיות לתואר שני, שלישי ופוסט דוקטורט שפרסם משרד המדע.

 

הגשת הבקשה למלגה זו תתבצע דרך רשות המחקר בלבד.

לתשומת לבכם להנחיות מטה המתייחסות לתהליך ההגשה מול רשות המחקר:

ההגשה מתבצעת במערכת החדשה של משרד המדע. על מנת לקבל הרשאת

כניסה למערכת המקוונת יש לפנות לאורית לזרוביץ מרשות המחקר במייל:

  Orit.Lazarovitch@biu.ac.il  עד לתאריך 19.8.2020. 

 

מועמדים שלא יפנו עד למועד זה, לא יוכלו להגיש עוד בקשה למלגה.

 

מועדי הגשה לאחר קבלת הרשאת כניסה למערכת משרד המדע:

הגשת הבקשה לרשות המחקר:

עד יום שלישי, ה' באלול תש"פ, 25.8.2020 עד השעה 15:00. 

לאחר מועד זה תיסגר המערכת המקוונת ולא ניתן יהיה להגיש בקשה.

 

הגשת הבקשה למשרד המדע (על ידי רשות המחקר):

 עד יום שלישי, יט' באלול תש"פ, 8.9.2020 עד השעה 15:00.

 

לפרטים יש לפנות לאורית לזרוביץ' מרשות המחקר orit.lazarovitch@biu.ac.il -  

עד לתאריך 19/08/2020.