שינוי בשעת בחינה במועד א' בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154

לידיעת הסטודנטים הניגשים לבחינה במועד א' בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב'  66-154-01/03/05

מסיבות טכניות ואילוצים של מדור בחינות חל שינוי בשעת הבחינה והיא תתקיים בשעה 16.00

אין שינוי בתאריך הבחינה 19/7/2020