לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס תורת המחירים א' 66-213 בסמסטר א' תש"ף

בקורס תורת המחירים א' 66-213 של ד"ר גבי גייר  תתקיים בחינה במועד מיוחד.

סטודנטים שטרם השיגו ציון עובר: 

לא ניגשו לבחינות, ניגשו למועד אחד בלבד ונכשלו  או ניגשו לשני מועדי בחינה ונכשלו רשאים להצטרף לבחינה במועד מיוחד.

סטודנטים המעוניינים להיבחן מתבקשים להעביר בקשה בהקדם האפשרי לכתובת Economics.Student@biu.ac.il

סטודנטים שכבר פנו וקיבלו אישור מתבקשים לא לפנות שוב.

לתשומת ליבכם, לא יאושר להצטרף לבחינה לצורך שיפור ציון.