רשימת מצטייני דיקן לשנה"ל תשע"ט של המחלקה הכלכלה

להלן רשימת מצטייני דיקן לשנה"ל תשע"ט של המחלקה הכלכלה

טבק גל 96.3 כלכלה (מלט"ק)
גלר דניאל 96.2 כלכלה - מנהל עסקים
אהרון אלעד נריה 96 כלכלה - חשבונאות
אלבו טוהר 95.9 כלכלה עיונית
רייטר ניר 95.6 כלכלה - חשבונאות
ויצמן לירון 95.5 כלכלה - חשבונאות
עובדיה עדי 95.5 כלכלה - חשבונאות
רבי גיא 95 כלכלה - חשבונאות
שלמון ספיר 94.9 כלכלה עיונית
בוזגלו שירה 94.8 כלכלה
דהאמשה מוחמד 94.2 כלכלה - חשבונאות
שלום ירין 94.2 כלכלה - חשבונאות
מימון יונתן 93.9 כלכלה - מנהל עסקים