לידיעת הסטודנטים במחלקה לכלכלה

לסטודנטים שלום,

בימים אלה לא מתקיימות שעות קבלת קהל במשרדי המרצים.

ניתן לפנות למרצים בדוא"ל