לידיעת הסטודנטים במחלקה לכלכלה - קבלת קהל בצל וירוס הקורונה

שלחו לחבר

לסטודנטים שלום,

בימים אלה לא מתקיימות שעות קבלת קהל במשרדי המרצים ומזכירות המחלקה.

ניתן לפנות למרצים ולמזכירות המחלקה בדוא"ל.