ביטול קבלת קהל פרונטלית במשרדי האוניברסיטה

לידיעת הסטודנטים וחברי הסגל,

עקב הקורונה, קבלת קהל פרונטלית בכל משרדי האוניברסיטה מבוטלת עד להודעה חדשה. ניתן לפנות אך ורק במייל

סטודנטים נא לפנות לכתובת: economics.student@biu.ac.il

חברי סגל נא לפנות לכתובת: orit.nissim@biu.ac.il