קורס חוזר בסמסטר ב': מקרו כלכלה א' 66-201-11/12

לידיעת הסטודנטים הלומדים בשנה שנייה ולא השיגו ציון עובר

בקורס מקרו כלכלה א' 66-201, בסמסטר ב' יתקיים קורס חוזר

לפי הפירוט הבא:

ימי ראשון, בין השעות 17:00-20:00, בבניין כלכלה 504 חדר 6. 

המרצה: ד"ר צבי איצקוביץ.

 

יש להירשם דרך האינ-בר בייעוץ הוירטואלי, ולשים לב שאין

חפיפות בין קורס זה לקורסים אחרים.

 

השיעור הראשון יתקיים ביום ראשון, 15.3.2020.

 

לתשומת לבכם: ללא ציון עובר בקורס מקרו כלכלה א' 66-201,

לא ניתן יהיה להירשם לקורסי השנה השלישית של המחלקה לכלכלה.

 

הערה: נוכחות חובה.

 

בברכה,

מזכירות סטודנטים

המחלקה לכלכלה

אוניברסיטת בר אילן