שינוי מיקום קבוע בקורס מקרו כלכלה ב' 66-202-01/02 של ד"ר נתן גולדשטיין

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס מקרו כלכלה ב' 66-202-01/02 של ד"ר נתן גולדשטיין,

חל שינוי קבוע במיקום הקורס והוא יתקיים מעכשיו בבניין 604 חדר 102.