שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154-03/04 של שרה רוזנווסר

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס מבוא לסטטיסטיקה ב' 66-154-03/04 של שרה רוזנווסר,

חל שינוי מיקום קבוע במיקום הקורס והוא יתקיים בבנין 402 חדר 63.