שינוי מיקום קבוע בקורס סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291-01 של רו"ח ברוך רבין

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס סוגיות מיוחדות במיסוי 66-291-01 של רו"ח ברוך רבין,

חל שינוי מיקום קבוע בקורס, והוא יתקיים בבניין 304 חדר 1.