שינוי מיקום קבוע תרגיל בקורס תמחיר ככלי ניהולי 66-290-04

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס תמחיר ככלי ניהולי 66-290-03/04 של יעקב זילברברג וד"ר טל פטל,

שיתקיים בסמסטר ב', חל שינוי מיקום קבוע בתרגיל הקורס, והא יתקיים מעכשיו בבניין 605 בחדר 11.

ההרצאה תתקיים במקום הרגיל (בניין 905 חדר 62).