הנחיות לשיפור ציון בבחינות של מועדי ב'

סטודנטים יקרים, בקישורית הבאה תמצאו את כל המידע

בנושא שיפור ציון במועד ב'.