עדכון מיקום שיעור חזרה לקראת מבחן מועד ב' בקורס תורת המחירים א' 66-213 של ד"ר גבי גייר

לאזכור הסטודנטים שנבחנו במועד א' בקורס תורת המחירים א' 66-213 של ד"ר גבי גייר,

ומתכוונים להיבחן במועד ב', ביום חמישי, 20.02.2020, בין השעות 10:00-12:00, בבניין

604 חדר 103, יתקיים שיעור חזרה לקראת הבחינה ובו ייפתר השאלון של מועד א'.