הודעה מטעם המזכירות האקדמית וועדת המשמעת

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינות ומבקשים להזכיר לכם כמה כללים חשובים

בנושא התנהגות אקדמית נאותה וטוהר הבחינות והעבודות.

להודעת ועדת המשמעת