הודעה מטעם המזכירות האקדמית וועדת המשמעת

שלחו לחבר

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינות ומבקשים להזכיר לכם כמה כללים חשובים

בנושא התנהגות אקדמית נאותה וטוהר הבחינות והעבודות.

להודעת ועדת המשמעת

תאריך עדכון אחרון : 09/02/2020