תאריכי מפגשים בקורס יסודות הניהול 66-127-01 של ד"ר דפנה ברילר, סמסטר ב' תש"פ

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס יסודות הניהול 66-127-01 של ד"ר דפנה ברילר בסמסטר ב' תש"פ,

מועדי המפגשים בקורס יהיו בימי שני, בין השעות 11:00-15:00, בתאריכים הבאים:

16.3.20

30.3.20

20.4.20

4.5.20

18.5.20

1.6.20

15.6.20

בסה"כ שבעה מפגשים. השיעורים יתקיימו בבניין 604 חדר 102.