השתתפות במימון נסיעה לכינוס בין-לאומי באירופה או בארה"ב לצורך הצגת המחקר בלימודי תואר שני ושלישי