קבלת קהל של פרופ' דניאל לוי בחופשת הסמסטר

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורסים של פרופ' דניאל לוי,

בחופשה בין הסמסטרים המרצה לא יקיים קבלת קהל סדירה

אלא בתיאום מראש במייל.