המחלקה לכלכלה מודיעה בצער רב על פטירתו של הסטודנט ליאור אינהורן ז"ל

אוניברסיטת בר אילן

המחלקה לכלכלה

 

מודיעים בצער רב על פטירתו של הסטודנט

 

ליאור אינהורן ז"ל

 

שנפטר בטרם עת

 

ההלוויה התקיימה ביום חמישי, יט בטבת תש"פ (16.1.2020)

 

יושבים שבעה בבית המשפחה, רחוב מנחם בגין 25 גבעת שמואל, דירה 27, קומה 7