בחינה מועד מיוחד בקורס חשבונאות מתקדמת ב' 66-392 של שנת תשע"ט 2019

לידיעת הסטודנטים שהיו רשומים לקורס חשבונאות מתקדמת ב' 66-392-01/02

של רו"ח יאיר שהרבני בסמסטר ב' תשע"ט, בקורס זה אושרה בחינה במועד מיוחד.

המבחן יתקיים ביום חמישי, 12.3.2020 בשעה 9:00. מיקום יתעדכן בהמשך.

רשאי לגשת לבחינה סטודנט שטרם השיג ציון עובר.

לא יאושר להבחן לצורך שיפור ציון.

המעוניינים מתבקשים לפנות בהקדם במייל לכתובת:

Economics.Student@biu.ac.il