בדיקת קורסים וחובות לימודיות

לידיעת הסטודנטים, יש לבדוק באינ-בר בימים הקרובים שאתם רשומים לכל

הקורסים הנחוצים על פי תכניות הלימודים שלכם.

בבדיקה זו יש לוודא שאתם רשומים גם להרצאה וגם לתרגיל של כל קורס שיש

בו הרצאה ותרגיל.

תוכלו להיבחן אך ורק בקורסים שאליהם אתם רשומים באילנט

(אמורים להופיע במערכת השעות שלכם ו/או לקבל גישה למודל שלהם).

בנוסף לכך, נא קראו את תקנון המחלקה לפני תקופת המבחנים

(התקנון המחלקתי מוסיף על התקנון האוניברסיטאי).

להלן תקנון לסטודנטים שהתחילו ללמוד בתשע"ט

להלן תקנון לסטודנטים שהתחילו ללמוד בתש"ף

ניתן להתייעץ במזכירות הסטודנטים בכל התלבטות.

שימו לב: המחלקה לכלכלה איננה אחראית על קורסי יהדות, קורסים

כלליים או קורסי אנגלית.

 

בברכה,

מזכירות סטודנטים

המחלקה לכלכלה

אוניברסיטת בר אילן