שיעורי תגבור בקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815-01/02 של פרופ' עופר ליברמן