שינוי מיקום קבוע בקורס תחרות והתנהגות של גופים כלכליים מ.א. 66-840-01 של פרופ' גיל אפשטיין

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס תחרות והתנהגות של גופים כלכליים מ.א. 66-840-01 של פרופ' גיל אפשטיין,

חל שינוי קבוע במיקום הקורס והשיעורים יתקיימו מעכשיו בבניין כלכלה 504 חדר סמינרים.