שינוי מיקום קבוע בקורס כספים ובנקאות מ.א 66-856-01 של בן-ציון שרייבר

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורס כספים ובנקאות מ.א 66-856-01 של בן-ציון שרייבר,

חל שינוי קבוע במיקום הקורס והשיעורים יתקיימו מעכשיו בבניין כלכלה 504 חדר 1.