שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לניהול סיכונים א' מ.א 66-839-01

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לניהול סיכונים א' מ.א 66-839-01,

חל שינוי קבוע במיקום הקורס והשיעורים יתקיימו מעכשיו בבניין 504 חדר 4.