שינוי מיקום קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-01/02

לידיעת הסטודנטים הרשומים לקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-01/02,

חל שינוי מיקום קבוע בקורס, והשיעורים יתקיימו לפי הפירוט הבא:

יום א', 10:00-12:00- בניין 501 חדר 25

יום ד', 11:00-13:00- בניין 507 חדר 7