שינוי מיקום קבוע בקורסים של פרופ' יגאל מילכטייך (66-830 ו- 66-850)

לידיעת הסטודנטים הלומדים בקורסים של פרופ' יגאל מילכטייך:

כלכלת אי ודאות 66-830-01, המתקיים בימי רביעי בין השעות 16:00-18:00

סדנה למתקדמים א' מ.א 66-850-01, המתקיימת בימי רביעי בין השעות 19:00-21:00

חל שינוי קבוע במיקום הקורסים, והם יתקיימו מעכשיו בבניין כלכלה 504 בחדר סמינרים (חדר מס' 11).